شرايط و ضوابط استفاده از سرويسهاي ميزباني وب:

1- پس از ثبت سفارش توسط هاست تک و پس از گذشت مدت زمان 7 روز گارانتي بازپرداخت، مبالغ پرداختي بابت ميزباني وب به هيچوجه عودت نميگردد.

2- متقاضي متعهد است بهيچوجه از سرويسهاي ميزباني وب که دراختيار وي قرار دارد، بر خلاف قوانين جمهوري اسلامي ايران و يا قوانين بين المللي استفاده ننمايند. درغير اين صورت هاست تک حق دارد راسا نسبت به قطع سرويس، بدون اطلاع کاربر اقدام نمايد.

3- تعداد ايميل مجاز جهت ارسال براي هر دومين حداکثر 100 عدد در ساعت و حداکثر 1000 عدد در روز مي باشد.

4- ارسال نامه هاي ناخواسته (spam) ، ارسال تعداد زيادي ايميل (mass email) براي ديگران به هر نحو، از جمله ارسال خبرنامه به کل کاربران سايت بطور همزمان، ارسال ايميل بيش از حد مجاز، سعي در نفوذ به سرورهاي ديگران و يا سرورهاي هاست تک درتمامي انواع آن ، ذخيره و يا ارسال ويروس براي ديگران به هر شکل و در تمامي انواع آن موجب قطع دسترسي وحذف سرويس کاربر بدون اطلاع قبلي خواهد شد.

5- سرويسهاي ميزباني وب راشخصا استفاده مينماييد و حق واگذاري آن را به غير نداريد. درصورتيکه سرويسهاي ميزباني وب را براي شخص خاصي خريداري مي کنيد ، اطلاعات لازم را در اختيار ما قرار دهيد.

6- مسئوليت کليه فايلها و مطالب قرارگرفته در فضاي تخصيص داده شده به عهده کاربر است. همچنين وظيفه تهيه نسخه پشتيبان از فايلها، حفاظت از نام کاربري و رمز عبور ، اعلام تغييرات در تلفن و يا آدرس سکونت و يا ايميل برعهده کاربر است و هاست تک هيچگونه مسئوليتي درقبال موارد فوق و يا ضرر و زيان ناشي از سوء استفاده و يا از بين رفتن اطلاعات کاربر را بر عهده نمي گيرد.

7- درصورت مشاهده هرگونه فايل و اطلاعات که اثر مخرب داشته و يا ناقض قوانين داخلي و يا بين المللي باشد، موارد بدون اطلاع قبلي ازسرور حذف خواهد شد.

8- استفاده بيش از حد و يا سوء استفاده از منابع سرورها (CPU, RAM, Space, Bandwidth) از جمله استفاده نا آگاهانه و يا به عمد از اسکريپتهاي CGI، PERL،PHP که موجب تخريب و يا استفاده بيش از حد از منابع سرور شود، موجب قطع دسترسي کاربر بدون اطلاع قبلي خواهد شد. لذا توصيه ميشود به هيچوجه برنامه ها و نرم افزارها را بر روي سرور تست نکنيد. سرور محل توسعه و تست نرم افزار نيست بلکه محيط نصب محصولات آزمايش شده و بدون نقص است.

9- درصورت درخواست قطع سرويس توسط کاربر و يا قطع سرويس توسط هاست تک به علت تخلف از شرايط و ضوابط مندرج در اين قرارداد ، مبالغ پرداختي به هيچوجه برگشت داده نخواهد شد.

10- چنانچه در مدت زمان ارائه خدمات هاست تک به دلايلي که از اراده هاست تک خارج باشد -مواردي همچون تغييرات مخرب جوي، سيل، آتش سوزي، زلزله، و...، اشکالات مخابراتي ، هر گونه ممنوعيت داخلي وخارجي، عدم پاسخگويي و يا اجبار بر دريافت مبالغ اضافي توسط شرکتهاي خارجي فراهم کننده خدمات، هر گونه تغييرات در قوانين داخلي و خارجي، جنگ، اغتشاشات، اعتصابات، تغييرات در نرخ ارز، و کليه شرايطي که از اراده هاست تک خارج باشد و در اينجا ذکر نگرديده است- در تداوم ارائه خدمات هاست تک خدشه اي وارد گردد و يا باعث قطع موقت و يا دائمي آن گردد، هيچگونه مسئوليتي بر عهده شرکت ارائه دهنده خدمات هاست تک و مسئولين آن نخواهد بود.

11- هاست تک حق دارد در هر زمان بدون اطلاع قبلي در متن شرايط و ضوابط فوق الذکر تغييرات ايجاد کند. اگرچه سعي ميشود از طريق ايميل کليه کاربران از تغييرات مطلع شوند ولي کاربران موظف اند با مراجعه مداوم به اين متن، از تغييرات آن مطلع گشته و در صورت مخالفت با آن ، درخواست قطع سرويس خود را نمايند . در غير اين صورت تمام پيامد هاي احتمالي آن بر عهده کاربران خواهد بود .

12- ارسال سفارش و يا استفاده از سرويسهاي هاست تک، به معناي مطالعه کامل اين قرارداد و مورد تاييد بودن تمامي موارد آن توسط کاربر است. 

 

شرايط و ضوابط استفاده از سرويسهاي نمايندگي ميزباني وب:

1- پس از ثبت سفارش توسط هاست تک،و پس از گذشت 7 روز از زمان گارانتی بازگشت وجه مبالغ پرداختي بابت نمايندگي ميزباني وب به هيچوجه قابل عودت نمي باشد.

2- متقاضي متعهد است بهيچوجه از سرويسهاي ميزباني وب که در اختيار وي و يا کاربرانش قرار دارد، بر خلاف قوانين جمهوري اسلامي ايران و يا قوانين بين المللي استفاده نشود.

3- ارسال نامه هاي ناخواسته Spam براي ديگران، سعي در نفوذ به کامپيوتر و يا سايت ديگران و يا سرورهاي هاست تک در تمامي انواع آن، ذخيره و يا فرستادن ويروس براي ديگران به هر شکل و در تمامي انواع آن، موجب قطع دسترسي خاطي، اعم از نماينده فروش ويا کاربران آن، ميگردد و مبلغ پرداختي به هيچوجه برگشت داده نخواهد شد.

4- سرويسهاي نمايندگي ميزباني وب، هاست تک را شخصا استفاده مي نماييد و حق واگذاري به غير را نداريد.مسئوليت کليه فايلها و مطالب قرار گرفته در فضاي تخصيص داده به شما، به عهده شخص شماست. همچنين وظيفه تهيه نسخه پشتيبان از فايلها، حفاظت از نام کاربري و رمز عبور، اعلام تغييرات در تلفن و يا آدرس سکونت و يا آدرس ايميل شما، بر عهده کاربر و شخص شماست و هاست تک هيچگونه مسئوليتي را در قبال موارد فوق و يا ضرر و زيان ناشي از سوء استفاده و يا از بين رفتن اطلاعات شما و يا کاربرانتان را بر عهده نميگيرد.

5- هاست تک حق دارد هرگونه فايل و اطلاعات که اثر مخرب داشته و يا ناقض قوانين داخلي و يا بين المللي باشد، بدون توجه به اينکه متعلق و يا مربوط به چه کسي است را بدون اطلاع قبلي از سرور حذف نمايد.

6- استفاده بيش از حد مجاز منابع تخصيص داده شده به شما، موجب قطع سرويس و دسترسي شما خواهد شد.

7- مدت زمان استفاده از فضا و منابع تخصيص داده شده به نماينده فروش، بنا به تقاضاي شما در فرم سفارش، بصورت دوره هاي يکماهه (ماهيانه) و يا يکساله (ساليانه) قابل تنظيم ميباشد. در پايان مدت زمان هر دوره، در صورت تمايل به ادامه سرويس نماينده فروش و کاربران آن، نماينده فروش موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاري، نسبت به تمديد سرويس و پرداخت هزينه آن براي دوره بعد، اقدام نمايد. در غير اينصورت هاست تک حق دارد نسبت به قطع سرويس و دسترسي به منابع اختصاص داده شده به نماينده فروش و نيز کاربران زير مجموعه آن، اقدام نمايد.

8- در صورت درخواست قطع سرويس توسط شما و يا قطع سرويس توسط هاست تک بعلت تخلف از شرايط و ضوابط مندرج در اين قرارداد، بهيچوجه مبالغ پرداختي توسط شما، قابل برگشت نخواهد بود. با قطع سرويس شما به عنوان نماينده فروش سرويسهاي ميزباني وب، سرويسهاي کاربران زير مجموعه شما نيز قطع ميگردند، مگر اينکه نسبت به ترنسفر کاربرانتان به مجموعه هاست تک، و پرداخت هزينه هاي ميزباني وب مطابق با تعرفه هاي ميزباني وب هاست تک، براي مدت زمان باقيمانده از قرارداد کاربر با شما، اقدام نماييد.

9- چنانچه در مدت زمان ارائه خدمات توسط هاست تک، به دلايلي که از اراده هاست تک خارج باشد -مواردي همچون تغييرات مخرب جوي، سيل، آتش سوزي، زلزله، و ...، اشکالات مخابراتي، هرگونه ممنوعيت داخلي و خارجي، عدم پاسخگويي و يا اجبار بر دريافت مبالغ اضافي توسط شرکتهاي خارجي فراهم کننده خدمات مورد استفاده شما، هرگونه تغييرات در قوانين داخلي و خارجي، جنگ، اغتشاشات، اعتصابات، تغييرات در نرخ ارز، و کليه شرايطي که از اراده هاست تک خارج باشد و در اينجا ذکر نگرديده است- در تداوم ارائه خدمات هاست تک خدشه اي وارد گردد و يا باعث قطع موقت ويا دائمي اي خدمات گردد، هيچگونه مسئوليتي بر عهده هاست تک نخواهد بود.

10- هاست تک حق دارد در هر زمان بدون اطلاع قبلي در متن شرايط و ضوابط فوق الذکر تغييرات ايجاد کند. شما موظف هستيد، با مراجعه مداوم به اين متن، از تغييرات آن مطلع شويد و در صورت مخالفت با آن، درخواست قطع سرويس خود را بنماييد. در غير اينصورت تمام پيامدهاي احتمالي آن بر عهده شما خواهد بود.

11- پذيرش  شرايط و ضوابط استفاده از سرويسهاي ميزباني وب  توسط کليه کاربران، از جمله شخص نماينده فروش و کاربران وي الزامي است. لذا نماينده فروش موظف است اين شرايط و ضوابط را به اطلاع کاربران خود برساند.

12- ارسال سفارش و يا استفاده از سرويسهاي هاست تک، به معناي مطالعه کامل اين قرارداد و مورد تاييد بودن تمامي موارد آن توسط کاربر است. 


شرايط و ضوابط استفاده از سرويس ثبت دومين:

1- پس از ثبت سفارش توسط هاست تک، مبالغ پرداختي بابت ثبت دومين به هيچوجه قابل عودت نمي باشد.

2- انتخاب نام دومين به عهده متقاضي است و کليه مسئوليتهاي ناشي از اين انتخاب به عهده شخص شما مي باشد. هاست تک هيچگونه مسئوليتي را در قبال نام دومين ثبت شده براي شما نخواهد پذيرفت.

3- در انتخاب و ارسال نام دومين صحيح دقت بفرماييد، نام دومين پس از ثبت غير قابل تغيير است.

4- چنانچه در مدت زمان ارائه خدمات هاست تک به دلايلي که از اراده هاست تک خارج باشد -مواردي همچون تغييرات مخرب جوي، سيل، آتش سوزي، زلزله، و...، اشکالات مخابراتي ، هر گونه ممنوعيت داخلي وخارجي، عدم پاسخگويي و يا اجبار بر دريافت مبالغ اضافي توسط شرکتهاي خارجي فراهم کننده خدمات، هر گونه تغييرات در قوانين داخلي و خارجي، جنگ، اغتشاشات، اعتصابات، تغييرات در نرخ ارز، و کليه شرايطي که از اراده هاست تک خارج باشد و در اينجا ذکر نگرديده است- در تداوم ارائه خدمات هاست تک خدشه اي وارد گردد و يا باعث قطع موقت و يا دائمي آن گردد، هيچگونه مسئوليتي بر عهده شرکت ارائه دهنده خدمات هاست تک و مسئولين آن نخواهد بود.

5- ارسال سفارش و يا استفاده از سرويسهاي هاست تک ، به معناي مطالعه کامل اين قرارداد و مورد تاييد بودن تمامي موارد آن توسط کاربر است. 


شماره حساب ها , ثبت فیش پرداختی
پست الکترونیک:

کلمه عبور شما:LiveZilla Live Help

نماینگی فروش هاست و دامنه

هاست تک با ارایه کنترل پنل قدرتمند سی پنل / دبلیو اج ام cPanel / WHM برای هاستینگ و کنترل پانل نماینگی فروش دامنه در DirectI با امکان ارائه کنترل پانل دامنه به مشتریانتان ، امکان مدیریت کلیه منابع سرویسهای میزبانی وب از قبیل ایجاد مجموعه های هاستینگ مختص به خودتان و کنترل و توزیع منابع مختلف همچون ایمیل، میزان دیسک (فضا)، میزان پهنای باند و ... را کاملا در اختیار شما قرار می دهد. با در اختیار داشتن سرویس نمایندگی هاست هاست تک، قادر خواهید بود بدون دغدغه فکری کار تجاری هاستینگ خود را راه اندازی کرده و به ارائه خدمات هاست با کیفیت بالا بپردازید. بدین ترتیب با پرداخت هزینه ای بسیار پایین در ماه، سرویس میزبانی وب خود را راه اندازی نمایید و کلیه کارهای نگهداری و بروزآوری و حفظ امنیت سرور را به ما بسپارید.

میزبانی وب ویندوز قدرتمند

سرورهای هاستینگ ویندوز هاست تک، به آخرین تکنولوژی سخت افزاری و نرم افزاری مجهز بوده و از آخرین نسخه پنل مدیریت هاستینگ ویندوز PLESK 9.x به عنوان کنترل پنل هاستینگ ویندوز بهره مند هستند. هاستینگ مجهز به سیستم عامل ویندوز سرور 2008 ویرایش Enterprise از نوع 64bit قابلیت گسترش و اطمینان از اجرای برنامه های پیشرفته و همچنین بهینه سازی اجرای برنامه ها را به همراه سازگاری کامل با برنامه های 32bit را در اختیار میگیرد. امکان اجرای ASP 7.0.6, ASP.NET 1.1.4, ASP.NET 2.0.5, ASP.NET 3.0, ASP.NET 3.5 هم چنین C#, VB# فعال بودن PHP 4 و 5 و Microsoft SQL 2005 & 2008 و MySQL support version 5.x محیطی فوق العاده برای شما ایجاد می کند.

هاست لینوکس با پشتیبانی از Warez

در صورتی که نیاز به هاستینگ برای نگهداری و بارگذاری فایل های دارای کپی رایت و فایل های غیر مجاز مانند کرک , کیجن , نرم افزار های کپی رایت دار و غیره یا نصب اسکریپت ها یا سیستم ها های نال شده و کرک شده مانند vBulletin , IPB , WHMCS و ... دارید از سرویس هاست های قدرتمند لینوکس با پشتیبانی از WAREZ استفاده نمایید , سرور های قدرتمند همراه کنترل پانل cPanel و امکانات نامحدود به شما امکان می دهد تاز تمامی قابلیت های این سرویس استفاده نمایید.

مشاهده پایداری و آپتایم سرور


مقالات آموزشی
آموزش cPanel , WHM و ...
بازاریابی و کسب درآمد
کسب درآمد مناسب بدون سرمایه و وقت زیاد
کد ها و کوپن های تخفیف
کد های تخفیف جشنواره ها و فروش های ویژه